Học bổng Navitas với các trường Đại học danh tiếng

 

Tập đoàn giáo dục Navitas hợp tác với nhiều trường đại học có uy tín ở các nước khác nhau trên thế giới để cung cấp các chương trình tại nước sở tại, giúp sinh viên chuẩn bị tốt cho cuộc sống và việc học tập ở nước ngoài. Các chương trình này bao gồm học tiếng Anh, chương trình dự bị đại học, chương trình chuyển tiếp năm thứ nhất và chương trình dự bị thạc sỹ.

Sinh viên Việt Nam theo học các chương trình của Navitas sẽ có cơ hội nhận được một trong các học bổng Navitas sau đây.

I. Học bổng Navitas Early Bird trị giá A$4.000: 

Dành cho các sinh viên nhập học chương trình dự bị hoặc cao đẳng tại một trong các trường  của Navitas kỳ khai giảng tháng 2/2018. Danh sách các trường:

1. Curtin College | Curtin University, Perth
2. Edith Cowan College | Edith Cowan University, Perth
3. Eynesbury |University of Adelaide or University of South Australia, Adelaide
4. SAIBT | University of South Australia, Adelaide
5. La Trobe Melbourne | Latrobe University, Melbourne
6. Deakin College | Deakin University, Melbourne
7. NIC | University of Newcastle, Newcastle
8. Griffith College |Griffith University, Brisbane
9. SIBT| Western Sydney University, Sydney City Campus, Sydney
10. Western Sydney University College |Western Sydney University, Parramatta
11. Latrobe Sydney University
12. UC College | Canberra University, Canberra
13. UCIC | University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

II. Học bổng trường Eynesbury:

Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình của trường Eynesbury kỳ khai giảng tháng 1 hoặc tháng 3/2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỌC BỔNG ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG
Diplomas – Đại học Adelaide và UniSA 10 tuần học tiếng Anh miễn phí N/A
Diplomas – Đại học Adelaide 20% học phí 6.0 GPA
Dự bị đại học Foundation Studies Program (FSP) – Đại học Adelaide và UniSA 30% học phí 8.0 GPA
High School – Lớp 11 30% học phí 8.0 GPA
High School – Lớp 10 30% học phí
50% học phí
7.5 GPA
8.5 GPA
III.  Học bổng SIBT trị giá A$2.500:

Dành cho các sinh viên nhập học các chương trình dự bị đại học và cao đẳng của trường SIBT kỳ khai giảng tháng 2/2019.

IV. Học bổng Đại học La Trobe Sydney:

Dành cho các kỳ khai giảng tháng 2, 6, 10/2019

Programs Scholarships Conditions Scholarship value
Bachelor of Business 20% GPA 12: 8.0 $5,880  per year
25% GPA 12: 8.5 $7,350 per year
Bachelor of International Business 20% GPA 12: 8.0 $5,840 per year
25% GPA 12: 8.5 $7,300 per year
Bachelor of Accounting 20% GPA 12: 8.0 $6,000 per year
25% GPA 12: 8.5 $7,500 per year
Bachelor of Information Technology 20% GPA 12: 8.0 $6,240 per year
25% GPA 12: 8.5 $7,800 per year
 
Master of Professional Accounting 15% GPA 65% $5,190 per year
20% GPA 70% $6,920 per year
25% GPA 75% $8,650 per year
Master of Management

 

(Project Management)

15% GPA 65% $5,100 per year
20% GPA 70% $6,800 per year
25% GPA 75% $8,500 per year

 

Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

Công ty Tư vấn du học Quốc tế Vietedu

Số 7, Ngõ 358, Bùi Xương Trạch, Hà Nội

Số điện thoại: 0961168009

 

VIETEDU sẽ biến ước mơ Du Học của bạn trở thành sự thật!

DU HỌC - DU LỊCH - ĐỊNH CƯ

Hotline 2

Gửi tin cho tôi