Châu Mỹ

  • Định cư tại Canada

    Định cư tại Canada

    Chương trình Express Entry được tạo ra nhằm thu hút những người có khả năng, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế Canada, cho họ cơ hội trở thành một cư dân thường trú tại đất nước lá phong. Đây cũng là con đường lấy được thường trú nhân đơn giản và có độ đảm bảo cao nhất đối với sinh viên tốt nghiệp tại các trường CĐ, ĐH hay trường Nghề tại Canada.
    Xem thêm

VIETEDU: Giúp ước mơ DU HỌC của bạn trở thành sự thật!

THẮP SÁNG TƯƠNG LAI VIỆT!

Hot-line

Gửi tin cho tôi